Proč se někteří výkladu karet bojí?

Nedávno jsem byla na návštěvě u kamarádky a ta mi řekla, že kdysi byla u kartářky a vše, co jí vyčetla z karet, se jí postupně vyplnilo. Tato informace mě přivedla k napsání článku, protože to je to, co mnoho lidí odrazuje od výkladu.

Bojí se totiž, stejně jako já před lety, že když si nechají vyložit karty do budoucnosti, uslyší negativní věci (to nikdo neslyší rád), a pak to co uslyší, mozek si uloží (což je fakt), bude s tím pracovat a vlastně se na to naladí a do života, dle zákonu přitažlivosti (čemu věnujeme pozornost, byť podvědomě, to posilujeme) si do života přitáhnou, a tak je jasné, že se to časem vyplní.

Je potřeba si uvědomit, že svoji budoucnost si tvoříme sami. A to, co nám kartářka řekne, že nás v budoucnu potká, je jen otázkou toho, zda budeme žít takový život jako do výkladu nebo něco změníme. Je to výborná příležitost pro to, něco se svým životem, a hlavně myšlením a postoji, udělat. Pokud uděláme změnu, změníme tím i budoucnost. A to je přeci skvělé vědět, ne!

Takže s novým postojem, případný negativní osud máme ve svých rukou, máme příležitost se na něj připravit, pochopit nebo ho úplně změnit. V žádném případě náš osud není předem neměně stanoven a my nejsme jen jeho vykonavači. Pokud ho nechceme, prostě ho odmítneme tím, že uděláme změnu sami v sobě nebo se na konkrétní událost připravíme jako na lekci, kterou když vědomě zvládneme, posune nás výš. V každém případě máme čas na pochopení, přípravu i na případnou změnu.

A v neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že tzv. negativní věci v našem životě nejsou útokem na naší osobu, ale podnětem k zamyšlení se nad sebou samým a příležitostí (v případě pochopení a zvládnutí) ke kvalitnějšímu životu.